Warns en omgeving

Warns is een lintdorp gebouwd op een hoogte ontstaan in de voorlaatste ijstijd, toen voerde het ijs vette leem (keileem) en stenen mee uit Scandinaviė. Nadat het ijs zich terug getrokken had bleven de keileem bulten achter. Deze hoogten heten in het Fries "Gaasten". Hieraan is ook de naam van het nabij gelegen Gaasterland ontleend. Met zijn weidse uitzichten schitterende meren, groene weilanden en historische dorps- en stadskernen is de Zuidwesthoek van Fryslân waar in Warns is gelegen een uniek gebied.

Vanuit Warns kunt u schitterende zeil- en vaartochten maken op de Friese meren of IJsselmeer. Warns ligt ook aan een uitgebreid fietspadennet. Op fietsafstand liggen onder andere Gaasterland met haar prachtige bossen, Workum (bekend door de schilder Jopie Huisman en het Workumer aardewerk), Hindeloopen (met de beroemde Hindelooper Schilderkunst), Laaxum ('Europa's kleinste vissershaven'), Molkwerum ( wat wel het Friese doolhof wordt genoemd) en Stavoren met het roemruchte "Vrouwtje van Stavoren". Vanuit Stavoren kunnen dagtochten met de veerboot naar Enkhuizen gemaakt worden of u kunt met de stoptrein de steden Sneek en Leeuwarden bezoeken. Aan de IJsselmeerkust zijn diverse strandjes waar men kan zwemmen, (kite)surfen en vissen.

Restaurants in de omgeving

0,5 km Café restaurant 'Op Warns' annex Croissanterie, slijterij en catering heeft een uitgebreide menukaart, ook voor afhalen verse broodjes, diners en snacks
0,8 km Restaurant 'Greate Pier' warns terras aan het water
1,5 km Restaurant 'De Piramide' Warns terras aan het water
3 km Diverse restaurants in Stavoren

Supermarkten in de omgeving

3 km Stavoren
9 km Balk
6 km Bakhuizen
6 km Koudum

Recreatie

3 km Zwembad Marina Stavoren
3 km Manege Molkwerum
6 km Sybrandy's ontspanningspark Rijs
9 km 9 holes golfbaan